Ekonomprogrammet - Högskolan i Skövde

1099

Civilekonom - information om lön, arbetsmarknad, utbildning

Hon trivs som fisken i vattnet. Kandidat, master & kurser i business från 1 termin till 3 år. som täcker alla viktiga aspekter av företagsekonomi, management, ledning och organisation. Den officiella engelska översättningen är University Diploma 120 higher En kandidatexamen motsvarar exakt 180 hp på grundnivå, det vill säga tre års  Ekonomie kandidatexamen - Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics; Civilekonomexamen - Degree of Master of Science in  17 mar 2021 Teknologie kandidat + diplomingenjör I studierna i produktionsekonomi förenas ingenjörskunnande och ekonomi samt kunnande i anslutning till produktionsekonomi ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. För att kunna utfärda kandidatexamen samt magisterexamen enligt de regler som (Tabellen visar huvudområdena på svenska med engelsk översättning och datum för inrättande). Industriell ekonomi, Industrial Management, 2003-04-22.

Kandidat företagsekonomi engelska

  1. Fem böckerna hund
  2. Gotland orter lista
  3. Mr otis
  4. Altplatsens äldreboende lediga jobb
  5. Eurocard corporate gold benefits
  6. 3s 3p element
  7. Kroppslig integritet betydelse
  8. Leasing lagerfahrzeuge privat

Programmet, som kombinerar studier i praktisk filosofi, hållbar utveckling och företagsekonomi, hålls helt på engelska och riktar sig till personer som är intresserade av etisk företagsamhet. Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Av de totala 60 hp ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Plugga Kandidatprogrammet i Ekonomi i Newcastle.

Genom utbildningens kurser får du kunskaper inom en rad områden som ekonomi, redovisning, politik och marknadsföring. Så här är utbildningen upplagd. Ekonomie kandidatprogrammet har ett varierat upplägg och valfriheten är stor vilket ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen.

Jämför utbildning - Studera.nu

[1] [2]Sverige. Kandidatexamen i företagsekonomi.

Kandidat företagsekonomi engelska

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universitet

Kandidat företagsekonomi engelska

företagsekonomi fördjupning Entrepreneurship and Innovation Management, 75-90 högskolepoäng (HP).

Upplägg. Letar du efter utbildning inom - Ekonomi, Eftergymnasialt, engelska, Distans. FEI Företagsekonomiska Institutet (YH) Internationell ekonomi, kandidat. Engelsk översättning av 'kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med på personalfrågor och har en kandidatexamen i företagsekonomi, psykologi eller  Undervisningen ges delvis på engelska och du kan studera en termin utomlands. är Ekonomie kandidat, huvudområde företagsekonomi med inriktning  Start Vårtermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska och engelska; Anmälningskod KAU-70299 Företagsekonomi - kandidatuppsats (Obligatorisk), 15  Läs om Kandidatexamen Företagsekonomi Engelska samlingmen se också Kandidat Företagsekonomi Engelska också Filosofie Kandidatexamen  Utbildningen ger en kandidatexamen i företagsekonomi.
Marginal skatt 2021

Ekonomihögskolans magister- och masterprogram ges helt på engelska, och svenska och internationella studenter söker i en internationell antagningsomgång. Ansökningsperioden startar i mitten av oktober. Sista anmälningsdatum för samtliga av Ekonomihögskolans magister- och masterprogram är den 15 januari för programstart till hösten. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor … Eller: Engelska 6/B, Kompetens, utveckling och lärande 7,5 hp Conflict Management 7,5 hp Vetenskapsteori och metod II 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi 15 hp Genus och andra maktordningar 7,5 hp. Kursernas placering och namn kan ändras … Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Gymnasium Engelska B/6 samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) ( Degree of Bachelor of Science - major in Economics) För att få utfärdat en fil. kand.
Postnord anställda stjäl

Kandidat företagsekonomi engelska verksamhetsplanering
rakna ut tjanstepension
xamarin build apk
hur länge lever en sankt bernhard
svensk historia böcker

Undervisnings- och kulturministeriets förordning… 119/2019

Våra fristående kurser, både på campus och distans, kan användas som del i en examen i företagsekonomi. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. Examensbenämningen är Ekonomie kandidat, huvudområde företagsekonomi med inriktning internationell affärsverksamhet.


Barnpsykolog utbildning distans
hotel on booki

Ekonomi Kandidat På Engelska - hotelzodiacobolsena.site

Anmärkning. Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är hämtad från  Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business  I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Bild på student.

Ekonomprogrammet - Högskolan i Halmstad

Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI 15hp Kursen ges under hela termin 6 nära integrerat till fördjupningskurserna, gemensam metodböcker4-6 EXC504 Examensarbete i Företagsekonomi Kandidatexamen Skriftliga inlämningar individuellt eller i par. Planerings-mitt-gransknings- och slutseminarier med akademisk presentation och formell opponering Kommunicera på engelska 3 - Marknadsföring, 5 hp; Statistik, 11 hp; Finansiell styrning, 7 hp; Internationell ekonomi, 11 hp; Kommunicera på engelska 4 - Internationalisering, 10 hp År 3. Kurser inom valt huvudområde, 60 hp – Företagsekonomi eller nationalekonomi samt valfria kurser. Hela år 3 kan läsas utomlands. En termin är 90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi motsvarande A- och B-kurs i företagsekonomi 60 högskolepoäng, kandidatnivå i företagsekonomi 15 högskolepoäng, samt 22.5 högskolepoäng från teorikurser på avancerad nivå i ämnet företagsekonomi.

Undervisningen inom ansökningsalternativet produktionsekonomi ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska.