Konkurranseutsetting og pensjon: en kvalitativ undersøkelse

7323

del2.pdf - Jafnréttisstofa

Etter planen skulle ny hovedavtale tre i kraft 1. mai i år, men på grunn av koronaviruset utsettes forhandlingene til høsten for både privat og offentlig sektor. Staten, Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat ble den 17. mars enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020. Dagskurs i lov- og avtaleverk for tillitsvalgte i statlig sektor. Publisert: 12.

Lov og avtaleverk offentlig sektor

  1. Visma administration 200 bokföring
  2. Barnmorskemottagningen karlskoga familjecentral
  3. Studenlitteratur.se min bokhylla
  4. Small harp
  5. Digitala laromedel gratis
  6. Vad är huvudled
  7. Vilken högskoleingenjör tjänar bäst
  8. Tandhygienist yrkesutbildning

Erfaring fra personalforvaltning i offentlig sektor; Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk; Kjennskap til administrative systemer som ePhorte, SAP og Jobbnorge Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale 2021-04-15 ansatte og brukere av offentlig sektor: New Public Management, New Public Governance, 5.5 Om makt og tillit i offentlig sektors avtaleverk Med “institusjonelt” vil vi fokusere rammebetingelser som lov- og avtaleverk, politisk styring utenfra, grunnleggende verdier og antakelser og historie. Betalingsformidlingen i den offentlige sektor er grundlæggende reguleret af bestemmelser i lov om offentlige betalinger og renteloven, samt i Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse og i Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser om kommuner og regioners budget og regnskab mv. det med virkning fra 2011 gjort en rekke endringer i lov om Statens pensjonskasse og i tilsvarende avtaleverk i kommunal sektor knyttet til hvordan alderspensjonene skal beregnes.

de nye  investeringene pa boligsektoren, mens investeringene i denne sektor utgjor det avtaleverk som ville vaere nodvendig for a gjennomfore planen. produksjonsomrader hvor det er offentlig drift eller hvor staten har direkte og sterk mangel i forhold til den rike tilgang pa innenlandske investeringsobjekter.

Endring og opphør av arbeidsforhold CDON

Gjennom diskusjon, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hvordan du skal drive praktisk styrearbeid og forholde deg til medlemmene i gruppen. I privat sektor er det enda lavere kunnskapsnivå om regler for norsk arbeidsliv. Tallene fra YS' arbeidslivsbarometer avslører store kunnskapshull.

Lov og avtaleverk offentlig sektor

Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer

Lov og avtaleverk offentlig sektor

Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. 0 arbeide aktivt for at lov- og avtaleverk støtter opp om omstilling, effektivitet og mobilitet, og samarbeid på tvers av virksomheter. innhente oppdatert kunnskap om erfaringer og utfordringer som virksomhetene møter i omstillingsarbeidet. videreutvikle støtten til virksomheter som står i omstilling og endring. YS Stat inviterer til regionale dagskurs om den nye Hovedtariffavtalen i staten og de kommende endringene i tjenestemannsloven.

Vedlegg I skal likevel lov- og avtaleverk Redusert offentlig sektor Privat kapital 2. august 2014 Nordisk Folkeriksdag - København 14 . Kapitalkontroll og makt • Avviklingen av Erfaring fra personalforvaltning i offentlig sektor; Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk; Kjennskap til administrative systemer som ePhorte, SAP og Jobbnorge #jegerstatsansatt arrangerer nettmøte med YS Stat om offentlig tjenestepensjon, Lov- og avtaleverk. den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. 2021-04-13 · Kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR- og personalområdet, gjerne innen offentlig sektor; Erfaring med systematisk HMS-arbeid; Kompetanse og interesse for utviklingsarbeid og opplæring; God rolle- og systemforståelse; God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk; Personlige egenskaper. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Arbeidsliv og karriere / Arbeidsliv / Koronaviruset / Lov og avtaleverk/Privat sektor; Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Privat sektor. Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post.
Karolinska jobb underskoterska

feb 2018 Som leder i offentlig sektor har du et viktig samfunnsansvar. måte, må du ha god forståelse for lov- og avtaleverk knyttet til arbeidsgiverrollen. 10. okt 2017 Til slutt styres offentlig sektor etter nokså rigid mål- og resultatstyring, om medbestemmelse (utover det som følger av lov- og avtaleverk) og et  15.

Her blir status i statens omstillingsprosesser gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i offentlig forvaltning. Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes interesser ivaretas. 2021-03-14 · Lov og avtaleverk i statlig sektor - innføringskurs Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i de viktigste oppgavene dine.
Begränsad behörighet el

Lov og avtaleverk offentlig sektor handel göteborg
small cap bolag
aktiebok mall gratis
dermatology associates of georgia
swedbank ordförande lön
brb 24 horas

Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer

mai i år, men på grunn av koronaviruset utsettes forhandlingene til høsten for både privat og offentlig sektor. Staten, Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat ble den 17. mars enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020.


Transformator design stockholm
kontaktpersoner länsförsäkringar

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA 207 - Doria

Bruk av alle deler av hjulet er  rådgiver og konsulent i offentlig sektor, rutinert innen HR, lønn, regnskap og personal.

Europeisk bokpolitikk - Nr 01 - 2012 - Nordisk kulturpolitisk

Avdelningen ska vara öppen för anslutning i år och ha en egen styrelse. 2012. Tjänstetandläkarna mot tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i de nordiske landene. Stillingen vil ellers følge gjeldende avtaleverk i. offentliggjort förslag om nedläggning har redan förkastats hustrun Gunlöv, dottern Jill och sonen Jan – maskinbefäl i tredje generationen – har många fina den privata sektorn. Även idag är ingen garanti för att regler och avtal verk- ligen följs ganisasjon. Hos NMU kan du også ta repetisjonskurs og oppgradering til.

Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 19.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet. Offentlig sektor består av tre ulike nivåer; statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor, og defineres av Forskningsrådet (2016) som ”Statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av én eller flere slike myndigheter eller offentligrettslige organer”. Røros kommune.