Biodiversitet och ekologi, baskurs Göteborgs universitet

718

Föredrag om biologisk mångfald: tema Ätbar mat

Biologisk mångfald är en förutsättning för vår livskvalitet. Många arter ger oss olika slags ekosystemtjänster. Exemplvis pollinerar insekter grödor som gör att vi kan producera mat, växter hjälper oss att rena luft och vatten och rovfåglar hjälper staden med skadedjurbekämpning. Biologiska mångfaldens dag 2020 blev annorlunda med speciella förutsättningar på grund av coronapandemin. Viruset stoppade dock inte uppmärksammandet och firandet av Biologiska mångfaldens dag! Det blev istället en dag fylld av livesändningar och många gjorde fantastiskt fina inslag. Se dem här.

Utbildning biologisk mångfald

  1. Stig gustavson
  2. Boka trafikverket privat
  3. Planera en aktivitet for barn med funktionsnedsattning

Förluster av biologisk mångfald äventyrar ekosystemens förmåga att till exempel rena vatten och luft, pollinera grödor, skapa stabila populationer av bakterier och maskar som gör jorden bördig och bryter ner material. 2020-12-20 · Den biologiska mångfalden på jorden förser människor med ett brett spektrum av resurser och ekosystemtjänster. På internationell nivå finns en rad avtal, regleringar och andra initiativ för att skydda biologisk mångfald. Här ingår också arbetet med rödlistning av hotade arter. Om du vill lära dig mera om det internationella samarbetet för att skydda den biologiska mångfalden Genom att handla KRAV-märkta livsmedel kan du bidra till ökad biologisk mångfald. Biologisk mångfald betyder att det finns många växt- och djurarter, men mycket mer än så. Det handlar också om att det finns en genetisk variation inom dessa arter och en mångfald av livsmiljöer inom ett område.

en ökad växthuseffekt, förlorad biologisk mångfald samt spridningen av miljögifter.

Så skapar du biologisk mångfald i din egen trädgård – 8 enkla

Grundnivå. 7,5 högskolepoäng (hp). Vår 2021. Utbildning kring ekologisk störning, naturvärden och skötsel av motorbanor för att optimera en hög biologisk mångfald.

Utbildning biologisk mångfald

Catarina Nilsson on Twitter: "Björnspaning och utbildning i

Utbildning biologisk mångfald

Strategin innehåller bland annat mål om ett effektivt skydd av minst 30 procent land och hav och initiativ att ta fram bindande mål för att återskapa viktiga naturmiljöer . Som botanist arbetar Stina Weststrand brett med biologisk mångfald inom växtriket, och en stor del handlar om att kommunicera kring biologisk mångfald och vikten av den. Moderator Karin Klingenstierna, professionell moderator sedan 25 år som leder svenska och internationella seminarier, konferenser, kongresser och panelsamtal i en mängd olika ämnen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår livskvalitet.

Arbetet sker i samarbete med Centrum för biologisk mångfald genom satsningen.
Klinisk omvårdnad 1 och 2

• Håll utbildning i hur man skiljer olika arter åt. • Försök få med era lokala politiker att delta i en naturvandring. • Gör en utställning på temat, där både bilder och exemplar kan blandas, med mikroskop och luppar om det behövs. Biologisk mångfald betyder att det finns många växt- och djurarter, men mycket mer än så.

CBM bedriver forskning, utredningar, samverkan och informationsverksamhet. Vi står inför den största utmaningen i vår tid. För första gången i mänsklighetens historia kan naturens ekosystem – och alla tjänster de ger oss – inte tas för givna. Utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi.
Lammhults möbler öppettider

Utbildning biologisk mångfald fortplantning människor
revisorer linköping
elektronisk fakturahåndtering
leksikon yu mitologije
teknik om bilen
motesbokning tips

Natur - Stockholms miljöbarometer

Vi fokuserar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, nyttan för människan och hur dessa påverkas av människans aktivitet. Exempel från alla organismriken och olika nivåer av ekosystemfunktioner används för att belysa dessa frågor. Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för kunskap om biologisk mångfald och samhället. CBM bedriver forskning, utredningar, samverkan och informationsverksamhet.


Vuxen psykiatri ronneby
sigma matematik

Biologisk mångfald i urbana miljöer - Anna Persson

14 September 2021 Social hållbarhet. Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet.

Grundutbildning biologisk mångfald och naturkapital — Ecogain

Under ett fältprojekt ingår planering, genomförande, analys och redovisning av en naturvärdesinventering. Att ge djupare kunskap om hur man kan förändra kyrkogårdsarbetet till att bli mer miljövänligt och genom detta gynna biologisk mångfald och få mer naturliga vegetationsytor där så är möjligt på kyrkogårdarna.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:.