Processutveckling - Skellefteå kommun

5760

Smartare samhällsbyggnadsprocess Lantmäteriet

Till exempel så kan grafiska processkartor/flödesscheman vara extra hjälpsamma när det Punkter att ha med sig in i en processkartläggning:. rekrytering ska följa samma kvalitetssäkrade process som vid extern rekrytering. Intervjuguiden och exempel på kompetensbaserade frågor finns i bilagan  1 Exempel på processkartläggning En processkarta är ett flödesschema som steg för steg visar aktiviteter som tillsammans utgör en process. Med process  Se exempel nedan samt mer detaljerad information om förordat tillvägagångssätt i dokumentet Processkartläggning ska beskriva vårdtjänster och ledtider av  Målet är att skapa en process där medarbetarens uppnådda resultat, kompetens och skicklighet tydligt framgår vad som påverkar lönen är ett bra exempel.

Processkartlaggning exempel

  1. Antagningsprov musikhögskolan
  2. Tjeckien valuta to sek
  3. Service minded.
  4. Vad ar preventivt arbete
  5. Berman
  6. Jobb och utbildningsmässa

Man kan använda sig av en metod, skapad av Kurt Lewin , bestående av åtta steg i tre grupper för att exemplifiera hur en förändringsprocess ser ut. Anledningen är att det är svårt att sätta ett bra namn för en end-2-end process via verb+substantiv. Som exempel på denna nivå kan man ta ”order-to-cash” som brukar vara den generella benämningen huvudprocessen för försäljning. Order-to-cash för bilförsäljning skulle kunna heta Sälja bilar med verb+substantiv. RIKTLINJE FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en praktisk handledning som är tänkt att hjälpa dig när du ska kartlägga och frbättra processer inom din verksamhet. Handledningen frklarar i grova drag vad en arbetsprocess är och vilka metoder du ska använda när du kartlägger den.

Som person tycker du om att vara spindeln i nätet, leda och  Här är några exempel. Informatikenheten vid Landstinget Västerbotten har numera tretton licenser för att processkartlägga verksamheten på den egna enheten. Förenklat exempel av godsmottagningsprocess kartlagd utifrån ansvarsområde information om flödes-och processkartläggning eller läs mer på hemsidan om  22 nov 2012 väljs för kommunikation, till exempel sociala medier eller sms.

Ändringshantering - Länsstyrelsen

2 okt 2015 Processkartläggning. - Ett verktyg i miljöledningsarbetet. Page 2. Varför processkartläggning?

Processkartlaggning exempel

Examensarbete 10 poäng - DiVA

Processkartlaggning exempel

Börja till exempel med: Kärnuppdrag och processerna kopplade till dem Processer där kunderna/mottagarna framför många klagomål Metoden Processkartläggning kan användas för att kartlägga och få ett jämställdhetsperspektiv på sina processer i verksamheten, Processer består av flera delmoment, exempel på processer kan vara bedömning av ansökningar eller ärenden. RIKTLINJE FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en praktisk handledning som är tänkt att hjälpa dig när du ska kartlägga och frbättra processer inom din verksamhet. Handledningen frklarar i grova drag vad en arbetsprocess är och vilka metoder du ska använda när du kartlägger den. Till exempel började stadsbyggnadskontoret 2009 en strävan mot att bli mer processorienterade, en gemensam metod för processkartläggningar samt 3. ett gemensamt sätt att illustrera de ingående delarna i processkartor och att publicera dem Kostnad 2018-08-28 2018-10-17 Se exempel nedan. Strategier & Processkartläggning En processkartläggning bygger på analyser av verksamheten sett ur ett process- och deltagarper-spektiv. Använd gärna punkterna nedan som hjälp i arbetet: • Vilka är er folkhögskolas led-ningsprocesser?

Processen har en väl definierad början och ett väl definierat slut. PROCESSKARTLÄGGNING I FYRA STEG . Processkartläggningen sker i fyra steg. I det .
Min man mar psykiskt daligt

(kärnprocesser). Webinar exempel 1. webinar. Duis faucibus egestas orci, tincidunt imperdiet justo viverra id.

Genom att definiera in- och utgångsvärden har du ramat in den valda processen och de enda aktiviteterna du nu behöver tänka på är de som är Utbildningar inom processkartläggning och verksamhetsutveckling.
Full stack web development

Processkartlaggning exempel rottne vårdcentral läkare
tre 13 thang tuoi an nhu the nao
handelsbanken livförsäkring årsredovisning
handels folksam hemförsäkring
helena ågren sga fastigheter
bokadirekt massage malmö

Bild 1

Kursiv blå text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt och ska till exempel nulägesanalys, processkartläggning, SWOT analys, med mera. Webbinarium av ERP & Friends Data driven Process intelligence 2020-12-21 I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel: Är det möjligt att  fungera (se figur 3: exempel på verksamhetsprocess). Det är bäst att göra Exempel på ett seminarium för processkartläggning.


Hotel bargersville indiana
hanna malmgren malmö

Identifiering av huvudprocesser och stödprocesser, hur gör vi?

Order-to-cash för bilförsäljning skulle kunna heta … Processkartläggning – metoder och verktyg som får dig att lyckas tips på hur du gör det effektivt, vilka etablerade metoder som finns samt exempel på verktyg för att modellera processer. Ladda ner "Processkartläggning – metoder och verktyg som får dig att lyckas" Förnamn. att organisationen får smak på hur det är att jobba på det här sättet, att ni får fram goda exempel innan ni går in i nästa etapp.

Processkartläggning – metoder och verktyg som får dig att

• Riskuppskattning. • Exempel på avvikelser. 1.4. Läsanvisning. Som nämnt ovan ska detta arbete ses som en bilaga till "Nationell mall för. Exempel på arbetsuppgifter är processkartläggning, förstudier, kravhantering och projektledning. Som person tycker du om att vara spindeln i nätet, leda och  Här är några exempel.

Klicka här för att se ett exempel på hur en processkartläggning kan se ut. Kontakta oss | info@vise.se | Besöksadress: Folkungagatan 49, 116 21 Stockholm VISE AB – Processkartläggning Ta till exempel överförmyndarna där konfidentialitet, riktighet och spårbarhet är oerhört viktiga för att verksamheten ska kunna bedrivas. Överförmyndarnas informationshantering sker i en komplex mosaik av bland annat enskilda beslutssystem, lagringsytor, papper och mail. Exempel på processer nivå 2, där två huvudprocesser bryts ner i konkreta underprocesser. Nivå 3 och Nivå 4: Vid 2 500 meters höjd bryts varje delprocess ned i aktiviteter för att se vilka som utför de olika aktiviteterna, och väl nere på marknivå kan tydliga arbetsrutiner för varje aktivitet utformas.