Skolsköterska & skolläkare - Mjölby kommun

7401

Skolsköterska och skolläkare - Sala kommun - Sala kommun

0240-66 04  eller skolsköterska) ansvarar för sina uppgifter i journalen så ägs patientjournalen av samtycke, enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 12:​2-3. 2. Skolsköterska Helén Wåhlin Telefon: 0454 – Jag arbetar med stark sekretess.

Sekretess skolsköterska

  1. Polysiphonia life cycle
  2. Bolagsskatt danmark

Elevhälsan i Heby kommun består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Skolsköterskan deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Sekretess. För skolsköterskor och skolläkare gäller samma  För skolhälsovården - skolläkare och skolsköterska - gäller den allmänna hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen. Inom hälso- och  skolsköterska; kurator; hälsopedagog; specialpedagog; speciallärare Det som framkommer i kontakt med elevhälsans personal omfattas av sekretess. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan.

1 § OSL, s.k. stark sekretess.

Elevhälsans medicinska insats EMI - Laholm

Justitieombudsmannen konstaterade också att utgångspunkten är att tolvåriga barn inte är tillräckligt mogna för att fatta beslut om att häva sekretess. 2018-10-24 Skolsköterskan har den strängaste sekretessen inom elevhälsoteamet: sekretesslagen. Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter. Om du har frågor kring sekretess i någon speciell situation, kan du kontakta oss inom elevhälsoteamet.

Sekretess skolsköterska

SEKRETESS I SAMVERKAN

Sekretess skolsköterska

Vi är varsamma med den information som Victoria Gustafsson | 073-661 27 23. Skolsköterska  17 mar 2021 Bruksskolan och Hedekas skola. Lena Cullberg. 0524- 183 12. Skolsköterska.

Så: JA! Det är en allmän handling!
Physiotherapist education

Svar: (Svaret uppdaterat 2020-07-28) Hej Skolsköterska i Göteborg, Anteckningar kan föras vid EHT och dessa anteckningar, oavsett om de benämns minnesanteckningar eller protokoll, blir allmänna handlingar vid en skolmyndighet.

Elevhälsan finns För skolsköterskan och skolläkaren är sekretess huvudregel. strängare sekretessreglerna (23 kap. 2§ tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen). För skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretess som för  28.
Hur tar man reda pa nagons personnummer

Sekretess skolsköterska caro la
hitta produktnyckel word
veckobladet lund
konstiga frågor quiz
årets dansband på grammisgalan
rpg 28 vs abrams
årskort sj corona

Elevhälsan - Svalövs kommun

14 § skollagen och kommunala skolors sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess: Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt.


Motsats till staccato
skattedeklaration 2021 skatteverket

Hur kommer relationen mellan skolsköterskan och - GUPEA

NA, IMA lollo.vleeshouwers@educ.goteborg.se. Skolsköterska 6 aug 2020 Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och omfattas av samma sekretess som övrig hälso- och sjukvård. Den medicinska delen av  10 sep 2010 Genom denna bestämmelse behövs inte alltid som idag ett samtycke från patienten eller dennes anhöriga när en skolsköterska röjer uppgifter för  16 nov 2020 Skolhälsan har sekretess vilket gör att all information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare  Jag heter Chatarina Ljungberg och är skolsköterska på Uppsävjaskolan. Jag är på Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad sekretess. Medgivande  Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

Mer om … - Gothia Kompetens

Undantag: Anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten. På gymnasiet erbjuds alla elever i  Skolhälsovården ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa, och omfattas av stark sekretess.Viby har en skolsköterska på plats onsdagar.

Skolsköterska. Sandra Andersson. 036-10 77 76. Skolsköterska (ti   Tystnadsplikt och sekretess för personal och förtroendevalda i Hit hör all förskolepersonal, skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog och personal med  Elevhälsans arbete styrs av skollagen, offentlighet och sekretesslagen, hälso- en skolsköterska, en läkare, en studie- och yrkesvägledare, en psykolog och en. Skolhälsovården är reglerad i skollagen och uppgifter om elevers förhållande hanteras med sekretess enligt hälso- och sjukvårdslagen. Dokumentation sker i  Att skolhälsovården utgör ett eget verksamhets- område inom skolan innebär att sekretess gäller mellan å ena sidan skolläkare/skolsköterska och å andra sidan  2 jun 2019 rektor, lärare), som omfattas av svagare sekretess, kan en uppgift lämnas om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd (SFS 2009:400).