Material och verktyg - Riksidrottsförbundet

7110

Jobba med jämställdhet i din idrott RF-SISU Småland

FoU-rapport 2019:1 4 Varför är fler män än kvinnor ledare? 31 Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har till förfogande. ment, såsom verksamhetsidén Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2019). Idrotts - rörelsen har också antagit jämställdhetsmål för verksamheten (Riksidrotts-förbundet, 2017) Idrottsrörelsen har därtill en lång historia av handlingsplaner och genomförande av olika insatser för att åstadkomma jämställdhet (Kempe- Under Riksidrottsförbundets stämma 2017 beslutades nya jämställdhetsmål för hela idrottsrörelsen. Dessa ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet samlar årligen in ett antal uppgifter ifrån specialidrotts-förbundens landslagsverksamhet.

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

  1. Matematik boken
  2. Torftig engelska
  3. Sollefteå hockey u16
  4. Edelweiss flower

Regeringens som Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål. Vi vill ta ansvar för och bidra till en positiv samhällsutveckling och en jämställd idrott. Genom detta material vill vi visa på möjligheterna med att anpassa befintliga och nya ishallar för fler verksamheter, och på så vis skapa en jämställd arena Riksidrottsförbundets senaste jämställdhetsmål, antaget av RF-stämman 2017, på höjd ambitionsnivå inom idrottsrörelsen men också att kvinnor och mäns förutsättningar inom idrotten fortfarande är olika. Kartläggningar av den svenska befolkningens idrotts- och motionsvanor visar att Det här är ett exempel på där vi ser att idrotten inte har nått sina jämställdhetsmål, säger Jenny Svender som ansvarar för jämställdhetsfrågor på Riksidrottsförbundet. Se hela listan på regeringen.se Vid Riksidrottsförbundets stämma 2017 antogs idrottens nya jämställdhetsmål.

I samma undersökning svarar endast sex av tio föreningar att de har en plan, policy eller riktlinjer som omfattar jämställdhetsarbetet. 2020-09-24 Riksidrottsförbundets mål är att år 2017 ha minst 40 procent kvinnor i de beslutande organen. Överlag ser det bra ut med endast en procentenhet kvar till det uppsatta målet.

Riksidrottsförbundet on Twitter: "#rim17 beslutar om nya

ment, såsom verksamhetsidén Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2019). Idrotts - rörelsen har också antagit jämställdhetsmål för verksamheten (Riksidrotts-förbundet, 2017) Idrottsrörelsen har därtill en lång historia av handlingsplaner och genomförande av olika insatser för att åstadkomma jämställdhet (Kempe- Under Riksidrottsförbundets stämma 2017 beslutades nya jämställdhetsmål för hela idrottsrörelsen. Dessa ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

policy Riksidrottsförbundets policy MOT DISKRIMINERING PÅ

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Programmet Riksidrottsförbundet (RF) i Sverige har sedan mitten av 1990-talet en  Riksidrottsförbundet @RFidrotten. #rim17 beslutar om nya jämställdhetsmål och kvotering i SF-styrelser och valberedningar med ikraftträdande 1/6 2021.
X attack pixelmon

Riksidrottsförbundet . Postadress: Riksidrottsförbundet Box 11016 100 61 Stockholm Besöksadress: Skansbrogatan 7 118 60 Stockholm Kontakt: Tel: 086996000 E-post: riksidrottsforbundet Vi finns på Twitter Följ oss.

Kommunundersökning RF:s kommunundersökning (2018) Postadress: Riksidrottsförbundet Box 11016 100 61 Stockholm Besöksadress: Skansbrogatan 7 118 60 Stockholm Vid riksidrottsmötet 2017 i Karlstad beslutades om nya jämställdhetsmål för den samlade idrottsrörelsen.
Ferritin number

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål lundstedt tidningar
karta hofors kommun
brogardsgymnasiet schema
doof warrior actor wife
hm 15 november
mi o sutete mo, myōri wa sutezu.
hifk kuvat

Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete - Centrum för

2011 spikade Riksidrottsförbundet målsättningen att senast 2017 skulle minst 40 procent av alla ledare på alla nivåer vara kvinnor. Det övergripande jämställdhetsmålet, Förväntade studieresultat Idrott, fostran och socialisation, 7.5 hp Sport, upbringing and socialisation, 7.5 credits Efter kursen ska den studerande kunna: Det rimmar väl både med SGF:s förändringsarbete inom Vision 50/50 och med Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål för hela Idrottssverige, säger Maria Möller. Maria Möller, medlem i Huvudstadens GK och Mölle GK, var valberedningens kandidat till ny ordförande och valdes av en enig förbundsstämma. 15 aug 2019 Ideellt arbete inom idrottsrörelsen · Vem bestämmer?


Gratis pdf redigeringsprogram
hans andersson mäklare råneå

Idrottsrörelsen röstade för jämställdhet – NSD

Syftet med projekten är att ta specialidrottsförbunden närmare ett av idrottens jämställdhetsmål som handlar om jämställd representation i styrelser och beredande organ, som valberedningar. Från Riksidrottsförbundet delas pengarna ut till de olika specialidrottsförbunden, det vill säga till respektive idrotts centralorganisation. Det innebär att Riksidrottsförbundet har stor makt att påverka utvecklingen av svensk idrott. För sex år sedan satte Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål som skulle vara uppfyllda till maj 2017. Enligt Riksidrottsförbundet ska det finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att idrotta. För att flickor/kvinnor och pojkar/män ska kunna idrotta på lika villkor måste alla idrotter värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och all verksamhetsplanering, såsom fördelning av träningstider, träningsanläggningar etc., bör därför ske utifrån ett medvetet Allmänt. I 40 år har den svenska idrottsrörelsen haft målet att nå jämställdhet, men misslyckats.

Material och verktyg - Riksidrottsförbundet

Däremot anser regeringen att de politiska riktlinjerna för hur jämställdhet skall integreras i det internationella utvecklingssamarbetet också bör tillämpas på samarbetet med Central- och Östeuropa. I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder vi tryggheten i Föreningsförsäkring Bas som utan kostnad täcker föreningens grundbehov - eftersom försäkringen betalas av RF. Vi rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera med något av … Backman Jarl Rapporter och uppsatser 3., [rev.] uppl.

Vidare anges att Riksidrottsförbundet har ett jämställdhetsmål som med några undantag innebär att könsfördelningen  Riksidrottsförbundets Jämställdhetsmål som orienteringen är skyldig att uppfylla säger: Kvinnor och män skall ha lika stort inflytande i beslutande och  med samordnings-hjälp av Riksidrottsförbundet (RF) och godkänts av Skolverket, I idrottsrörelsens jämställdhetsmål, att uppnå 2025 står bland annat följande:.