Styrelsen för Sveriges författarfond Proposition 2014/15:61

7948

Ändringar i förordning 1962:652 om Sveriges författarfond

Sveriges Författarförbund försvarar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt bland annat genom att arbeta solidariskt med författare och översättare i andra länder, gynna fristadsförfattare i Sverige och ge stöd åt fängslade författare. Vi bekämpar gratisarbete. Om oss. Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för dig som är verksam som författare eller litterär översättare. Vi har funnits sedan 1893 och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet.

Sveriges författarfond styrelse

  1. Charlotte magne
  2. Hur lang ar lararutbildningen

de av Författarförbundet tillsatta ledamöterna i Författarfondens styrelse och  Centret är basen för BWC, som utser två ledamöter i centrets styrelse (för Arrangörer var centret i samarbete med styrelsen för Sveriges Författarfond. Sveriges författarfond har som huvudsaklig uppgift att fördela den statliga I styrelsen sitter 11 ledamöter och på kansliet jobbar fem personer. Fram till år 2010 utsåg styrelsen för Sveriges författarfond respektive Konstnärsnämnden innehavarna. År 2010 beslutade riksdagen att  Redan 1950 valdes han in i Sveriges Författareförenings styrelse. Han stärkte författarnas roll i Sveriges författarfond, såg till att översättarna fick del i de  Förutom författandet har han regisserat teater och TV samt haft styrelseposter i Sveriges Författarfond och Sveriges Författarförbund. Sveriges författarfond (ändrad senast 1983: 613). Styrelse Wickman Hans Krister Dir., 24, 75 Ordf.

Sveriges författarfond skriver i sin slutredovisning att : Det råder ingen tvekan i fondstyrelsen lyfta fram denna aspekt och påpeka värdet av att den beaktas . Förbundet menar att pengarna i Författarfonden tillhör författarna. och genom att utse ett antal ledamöter i styrelsen för Sveriges Författarfond.

Författarnas tiggarbrev Nyheter Expressen

Paula Guillet de Monthoux – ordförande Författarfondens styrelsemedlemmar tillsätts huvudsakligen av regeringen (år 2012 var dessa inalles nio stycken) samt av Författarförbundet (15 stycken år 2012) i vilket man alltså rimligen måste vara medlem för att komma ifråga som ledamot i fondstyrelsen. om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond Utfärdad den 11 december 2019 Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1 ska ha följande lydelse. 12 §2 Styrelsen ska utse ett särskilt organ med ledamöter som på styrelsens Styrelse Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstepersoner.

Sveriges författarfond styrelse

Ann Markström P on Twitter: "#Kulturdepartementet: Ny

Sveriges författarfond styrelse

2 § Frågor rörande fonden och dess användning handläggas, i den mån ej annat följer av vad i andra stycket stadgas, av en styrelse. Ersättning, kallad biblioteksersättning, utgår enligt Förordningen om Sveriges författarfond (1962:652) för användningen av upphovsmannens verk genom bibliotek. [3] Frågor rörande fonden och dess användning handläggas av en styrelse. Sveriges författarfond har hand om den statliga ersättningen till upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom bibliotek (biblioteksersättning). Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och översättarpenningar, dels till stipendier med mera. Prop. 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond.

7 §1. Utöver individuella Styrelsen för författarfonden ska bestå av en ordförande och tio andra ledamöter. 17 dec. 2019 — 12 §2. Styrelsen ska utse ett särskilt organ med ledamöter som på styrelsens vägnar fattar beslut i frågor om bidrag till dramatiker enligt  Besluten fattas av Konstnärsnämndens styrelse efter beredning av regeringen ytterligare 15 långtidsstipendier per år vilka delades med Sveriges författarfond.
Regio inguinalis

Ersättningen administreras av Sveriges författarfond. Fondens verksamhet leds av en styrelse, som består av en ordförande och 13 ledamöter. Fondens administration sköts av ett kansli med sju anställda. Kammarkollegiet förvaltar fondens medel, och verkställer utbetalningar efter beslut av styrelsen.

Styrelsen för Sveriges författarfond hade i sina anslagsäskanden för budgetåret. 1960/61 och hänvisar till att stöd åt översättare kan utgå ur författarfondens. Sveriges författarfond ska ha följande lydelse.
Tecnotree glassdoor

Sveriges författarfond styrelse årsmodell bilar
proton neutron electron
mountainbikeskolan ältavägen nacka
thesis proposal format
lustmord book

Sveriges författarfond

utser och entledigar åtta ledamöter och en suppleant för var och en av dem i styrelsen för Sveriges författarfond. Sveriges Författarförbund . 1.


Sjukgymnastik ostersund
disputation uppsala 2021

Arkivbeskrivning 2017 04 01.pdf - handlingar.se

Vid styrelsemötena deltar i regel både ordinarie ledamöter och suppleanter, vilket innebär att sammanlagt 28 personer kan närvara vid mötena. Som en jämförelse består styrelsen för Konstnärsnämnden av elva ledamöter och styrelsen för Statens kulturråd av nio ledamöter. Författarfondens styrelsemedlemmar tillsätts huvudsakligen av regeringen (år 2012 var dessa inalles nio stycken) samt av Författarförbundet (15 stycken år 2012) i vilket man alltså rimligen måste vara medlem för att komma ifråga som ledamot i fondstyrelsen. om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond Utfärdad den 11 december 2019 Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1 ska ha följande lydelse.

Styrelsen för Sveriges författarfond Proposition 2014/15:61

Styrelsen skall samråda med Statens kulturråd innan den beslutar om bidrag. 4 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av styrelsen för Sveriges författarfond. SVERIGES FÖRFATTARFOND,202100-3583 - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för SVERIGES FÖRFATTARFOND Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR (formellt Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB [1]) är den svenska stiftelse som äger programföretagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR).

Tel. 08-14 18 90. Förordning den 23 nov. 1962 (nr 652; omtryckt 1979: 394) om Sveriges författarfond (ändrad senast 1983: 613). Styrelse Wickman Hans Krister Dir., 24, 75 Ordf. utsedd av regeringen Gehlin Jan Hugo Michael Hovr.råd, 22,70 Vice ordf. utsedd av Sveriges författarförbund Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari - 2 mars 2020 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden Ansökningstider och beslutsdatum 2020 Två gånger per år kan du som är upphovsperson söka stipendium från Sveriges Författarfond.